Directory of Cities and Towns in Province de Bandundu, Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire)

World:Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire)

Alphabetical listing of Places in Province de Bandundu

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bandundu city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -3.32 17.37 938 28004
Banningville city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -3.32 17.37 938 28004
Banza city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.16 18.88 1578 7152
Belo city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.22 18.91 1564 7152
Kakoi city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.10 18.93 1482 7152
Kazamba city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.07 18.78 1427 138126
Kihuma city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.01 18.85 1236 153186
Kikondo city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.06 18.88 1194 51952
Kikongo city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.15 18.92 1062 7152
Kikwit city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.06 18.88 1440 51952
Kikwit city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.04 18.82 1486 255616
Kilungu-Djimba city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.08 18.83 1555 95368
Kinka city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.16 18.92 1348 7152
Kipuka city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.10 18.81 1755 75010
Kisala city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.24 18.90 1676 7152
Kitwit city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.04 18.82 1486 255616
Kizamba city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.07 18.78 1427 138126
Kondji city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.20 18.97 1568 7152
Konzombi city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.06 18.83 1597 194203
Kumbi city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.08 18.75 2001 54800
Kumbi I city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.08 18.75 2001 54800
Kwanga-Nganza city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.16 18.96 1781 7152
Lamba city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.23 18.97 1578 7152
Lowala city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.17 18.99 1601 7152
Lukole city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.01 18.80 1122 246667
Lumbi-Nzinda city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.05 18.76 1650 114708
Mala city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.17 18.94 1348 7152
Mulumbu city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.20 18.91 1597 7152
Mulungu city Province de Bandundu Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.16 18.95 1633 7152

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.