Up

Alphabetical listing of Places in Vitsyebskaya Voblasts'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Yablonka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.32 29.48 830 2069
Yachishche city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.29 27.79 830 1813
Yagodki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.17 29.03 830 1190
Yakawlyevichy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.33 30.52 830 1641
Yakimenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.71 30.99 830 1490
Yakimovtsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.24 27.26 830 900
Yakovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.55 26.81 830 1192
Yakovki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.26 28.93 406 1192
Yakovlevichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.33 30.52 830 1641
Yakovlevichi Pervyye city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.33 30.52 830 1641
Yakovlevichi Vtoryye city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.33 30.52 830 1641
Yakovtsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.72 28.83 830 305
Yakovych city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.55 26.81 830 1192
Yakshty city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.34 26.93 830 1192
Yakubenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.55 28.38 357 544
Yakubovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.88 28.55 400 596
Yakubovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.60 30.57 830 1582
Yakubovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.42 27.50 830 1490
Yakubovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.92 29.69 830 1490
Yakubovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.07 30.91 830 1342
Yakubovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.64 27.79 830 1341
Yakubuvshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.07 30.91 830 1342
Yakushenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.61 29.89 830 894
Yakushenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.25 30.68 830 35
Yakushi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.16 30.03 830 2811
Yakuzhi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.73 27.64 830 1340
Yaloviki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.22 27.29 416 896
Yamno city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.48 27.91 830 1427
Yananishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 26.31 830 894
Yanavichy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.30 30.70 830 0
Yanchuki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.00 27.40 830 1004
Yanino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.80 27.94 830 1085
Yanishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.48 27.44 830 1440
Yankavichy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.77 28.79 830 528
Yanki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.87 27.80 830 1192
Yankishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.12 26.53 830 894
Yankovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.77 28.79 830 528
Yankovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.14 26.59 830 894
Yankovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.54 28.85 830 5594
Yankovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.65 30.95 830 1490
Yankovtsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.93 30.77 830 1341
Yanopol' city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 27.74 830 1341
Yanopol' city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 30.28 830 109137
Yanopol’ city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 27.74 830 1341
Yanopol’ city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 30.28 830 109137
Yanova city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.76 30.09 830 1490
Yanovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.30 30.70 830 0
Yanovil' city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.13 29.58 830 1277
Yanovil’ city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.13 29.58 830 1277
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.86 29.34 830 593
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.61 29.77 830 894
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.76 30.09 830 1490
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.57 29.73 830 2083
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.60 27.51 830 1341
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.54 28.16 413 1312
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.69 27.79 830 1192
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.27 28.86 406 857
Yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.88 29.04 830 2206
Yanovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.80 30.17 830 1490
Yanovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.07 29.36 830 1473
Yanuilovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.57 30.08 830 894
Yanuki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.97 27.39 830 1136
Yanuli city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.56 26.82 830 1192
Yanuylovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.57 30.08 830 894
Yareva city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.14 26.69 830 894
Yarevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.14 26.69 830 894
Yaroshki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.94 30.04 830 1447
Yarygino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 29.82 830 889
Yaryzhino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.17 27.44 830 1677
Yas'kawshchyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 30.92 830 1341
Yas'kovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 30.92 830 1341
Yasenovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.69 27.41 830 1289
Yasenovshchizna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.69 27.41 830 1289
Yasenovtsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.87 27.45 830 1319
Yaseviche city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.08 27.87 830 2044
Yasevichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.08 27.87 830 2044
Yasevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.99 26.74 830 1021
Yasnaya Gorka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.59 28.69 830 1085
Yasyuki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.14 27.24 830 894
Yas’kawshchyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 30.92 830 1341
Yas’kovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 30.92 830 1341
Yatelevshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.44 27.21 830 1448
Yatsevichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.05 26.79 830 2219
Yatskovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.48 27.34 830 1381
Yatskovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.52 29.75 830 2086
Yatsuki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 29.45 830 1268
Yavnelishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.08 26.34 830 894
Yavterishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.66 27.35 830 1302
Yaya city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.76 27.36 406 1171
Yazba city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.80 29.26 830 2235
Yazna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.43 28.16 830 1341
Yazno city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.43 28.16 830 1341
Yazvina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.26 29.75 830 1175
Yazvino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.26 29.75 830 1175
Yedlovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.58 26.93 830 1192
Yedogali city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.59 26.73 830 1192
Yekhimovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.79 29.85 830 1490
Yekimaniya city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 28.72 830 49346
Yel'niki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.41 29.50 830 2080
Yel'no city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.64 26.96 830 1192
Yel'nyaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.19 27.00 830 894
Yeleshovka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.59 28.87 830 1681
Yelino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.55 30.38 830 86931
Yelishevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.09 29.61 830 1401
Yeloviki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 28.02 830 2086
Yel’niki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.41 29.50 830 2080
Yel’no city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.64 26.96 830 1192
Yel’nyaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.19 27.00 830 894
Yemel'yaniki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.33 28.85 830 114
Yemel'yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.19 30.77 839 1194
Yemel’yaniki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.33 28.85 830 114
Yemel’yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.19 30.77 839 1194
Yerashovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 29.29 830 1308
Yeremeyevshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.56 30.77 830 1490
Yeremkovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.42 30.36 830 3035
Yermaki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.71 28.35 374 1042
Yermolino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.83 28.41 830 826
Yerokhi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.76 29.84 830 876
Yeromkovchchi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.42 30.36 830 3035
Yeromkovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.42 30.36 830 3035
Yeronenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.51 30.11 830 894
Yerosheva city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.18 29.29 830 1308
Yeroshki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.94 30.04 830 1447
Yerygino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 29.82 830 889
Yerzhishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.34 26.73 830 1630
Yerëmino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.13 30.47 830 165
Yesenoviki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.10 28.42 830 1192
Yesipovo-Krasnoye city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.46 30.60 830 1815
Yetishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.13 26.48 830 894
Yevino city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 30.22 830 894
Yevlakhi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.39 29.58 830 2072
Yevneno city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 28.99 410 0
Yevnevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 28.99 410 0
Yevnina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 28.99 410 0
Yezba city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.80 29.26 830 2235
Yezerishche city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 29.99 830 777
Yezerishchi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 29.99 830 777
Yezerishe city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 29.99 830 777
Yezyaryshcha city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 29.99 830 777
Yody city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.45 27.23 830 1388
Yoroshily city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.85 30.14 830 1490
Yukhnovka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.80 27.96 830 1192
Yukovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.55 30.92 830 1490
Yul'yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 27.66 830 1017
Yul’yanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.84 27.66 830 1017
Yun'ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.12 26.92 830 9284
Yundelovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.49 27.57 830 1377
Yundilovka city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.85 28.85 830 1043
Yuntsy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.59 27.70 830 1341
Yun’ki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.12 26.92 830 9284
Yuralovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.92 27.93 416 1043
Yurany city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.79 27.05 830 1102
Yuravichy city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.58 28.97 830 0
Yurchenki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.24 30.52 830 0
Yurkawshchyna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.95 28.67 830 1692
Yurkovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.25 28.08 830 2086
Yurkovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.84 27.56 830 1247
Yurkovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.65 27.91 830 1340
Yurkovshchina city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.95 28.67 830 1692
Yurkovshchyzna city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.84 27.56 830 1247
Yurovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.52 26.88 830 1192
Yurovichi city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.58 28.97 830 0
Yurovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.35 29.55 830 1192
Yurovshchina-Tikhony city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.63 30.03 830 1607
Yurtsava city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.61 30.37 830 2115
Yurtsevo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.61 30.37 830 2115
Yurtsovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.61 30.37 830 2115
Yushki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.81 28.67 830 2814
Yushkovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.93 30.32 830 489
Yustiyanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.74 27.93 830 1184
Yustiyanovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.16 28.13 830 2086
Yutishki city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.51 26.75 830 1192
Yuzefovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.81 28.32 341 998
Yuzefovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.44 27.77 830 1478
Yuzefovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.19 27.93 830 2086
Yuzhnoye Gnezdilovo city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 54.82 27.75 830 1192
Yuzikha city Vitsyebskaya Voblasts' Belarus 55.27 27.35 830 1208

Copyright 1996-2015 by Falling Rain Genomics, Inc.