Up

Alphabetical listing of Places in Grodnenskaya Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ignatkovtsy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.71 25.07 830 1694
Ignatovichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.31 23.83 830 2208
Ignatovo city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.56 25.65 830 844
Ignatowicze city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.31 23.83 830 2208
Ignatsovo city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.76 25.84 830 1490
Igol'niki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.52 25.77 830 3413
Igol’niki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.52 25.77 830 3413
Ihnacova city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.76 25.84 830 1490
Ihnatava city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.56 25.65 830 844
Ihnatavičy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.31 23.83 830 2208
Ihnatkaŭcy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.71 25.07 830 1694
Ihoĺniki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.52 25.77 830 3413
Ilina city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.40 25.63 830 2132
Indrubka city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.56 25.96 830 1745
Indrupka city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.56 25.96 830 1745
Indura city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.46 23.88 830 1708
Industrial'nyy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.94 25.28 830 62540
Industrial’nyy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.94 25.28 830 62540
Iodentsi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.11 25.68 830 1625
Iodichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.19 23.95 830 2194
Iodkeviche-Vel'ke city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.41 24.01 416 2027
Iodkeviche-Vel’ke city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.41 24.01 416 2027
Iodki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.85 25.36 830 18722
Iodyche city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.19 23.95 830 2194
Ioni city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.13 25.15 830 2028
Iotkishki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.21 25.33 830 2071
Iotsevichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.28 25.45 830 2079
Isajevičy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.21 25.43 830 660
Isajewicze city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.21 25.43 830 660
Isayevichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.21 25.43 830 660
Ischolnyany city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.89 830 2682
Ishchelno city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.89 830 2682
Ishchelnyany city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.91 830 2675
Ishcholyany city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.91 830 2675
Ishcolnyany city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.91 830 2675
Istaki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.70 25.36 830 1662
Istoki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.70 25.36 830 1662
Iszczona city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.91 830 2675
Iv'ye city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648
Ivanaŭcy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.51 23.77 830 1639
Ivanki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.07 26.01 830 1639
Ivanovtsy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.51 23.77 830 1639
Ivashkeviche city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.06 24.90 830 1881
Ivashkevichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.06 24.90 830 1881
Ivashkovichi city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.06 24.90 830 1881
Ivashkovtsy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.51 26.17 830 393
Ivashkovtsy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.17 24.00 830 2235
Ivaškavičy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.06 24.90 830 1881
Ivaškaŭcy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.17 24.00 830 2235
Ivaškaŭcy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.51 26.17 830 393
Ives' city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.34 25.54 830 2086
Ives’ city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.34 25.54 830 2086
Ivez' city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.34 25.54 830 2086
Ivezyanka city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.33 25.55 830 2086
Ivez’ city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.34 25.54 830 2086
Iviazianka city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.33 25.55 830 2086
Iviaź city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.34 25.54 830 2086
Iv’ye city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648
Iwanowce city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.51 23.77 830 1639
Iwaszkiewicze city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.06 24.90 830 1881
Iwaszkowce city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.51 26.17 830 393
Iwie city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648
Iwje city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648
Iwye city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648
Izabelin city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.09 24.55 830 2604
Izabelino city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.61 26.06 830 1497
Izabielin city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.09 24.55 830 2604
Izabielina city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.61 26.06 830 1497
Izabyelin city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.09 24.55 830 2604
Izwa Mała city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.63 25.67 830 314
Izwa Wielka city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.63 25.64 830 358
Iščalna city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.66 24.89 830 2682
Iŭje city Grodnenskaya Oblast' Belarus 53.93 25.77 830 1648

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.