Up

Alphabetical listing of Places in Angola

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nyakambangi city Moxico Angola -12.07 21.70 3536 298
Nyamukaia city Moxico Angola -12.30 23.80 4534 298
Nyomankana city Moxico Angola -13.52 20.93 4189 298
Nyomankanao city Moxico Angola -13.52 20.93 4189 298

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.