Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Xamavena city Kuando Kubango Angola -17.80 20.40 3372 149
Xaquessa city Kuando Kubango Angola -16.62 19.03 3625 149
Xequena city Kuando Kubango Angola -16.62 19.03 3625 149
Xipeio city Kuando Kubango Angola -14.45 16.70 5029 149
Xissende city Kuando Kubango Angola -14.43 18.87 4353 150

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.