Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Sabunonga city Kuando Kubango Angola -15.35 18.78 4189 149
Sacachai city Kuando Kubango Angola -17.03 20.67 3507 149
Sacalenga city Kuando Kubango Angola -14.55 19.42 4189 149
Sacalenga city Kuando Kubango Angola -15.00 18.28 4242 149
Sacalumbo city Kuando Kubango Angola -14.25 17.77 5029 149
Sacarie city Kuando Kubango Angola -14.78 18.61 4596 149
Sacatxai city Kuando Kubango Angola -17.03 20.67 3507 149
Sacavale city Kuando Kubango Angola -15.13 21.02 3743 157
Sacavunda city Kuando Kubango Angola -15.13 21.02 3743 157
Sachicuata city Kuando Kubango Angola -14.10 18.63 4363 149
Sachinengo city Kuando Kubango Angola -14.55 19.25 4288 149
Sachipoque city Kuando Kubango Angola -15.12 18.65 4294 149
Salicumbe city Kuando Kubango Angola -14.77 19.40 4189 149
Salunheca city Kuando Kubango Angola -14.33 17.92 5029 149
Samacera city Kuando Kubango Angola -14.85 19.08 4189 149
Samachai city Kuando Kubango Angola -14.88 18.65 4438 149
Samaenga city Kuando Kubango Angola -14.55 19.42 4189 149
Samalambo city Kuando Kubango Angola -14.25 17.77 5029 149
Sambaita city Kuando Kubango Angola -14.85 18.63 4576 149
Sambande city Kuando Kubango Angola -16.80 19.17 3559 149
Sambio city Kuando Kubango Angola -17.88 20.07 3451 149
Sambuanga city Kuando Kubango Angola -15.23 20.90 3543 149
Samilambo city Kuando Kubango Angola -14.25 17.77 5029 149
Samiquite city Kuando Kubango Angola -14.98 19.07 4189 149
Samite city Kuando Kubango Angola -14.60 19.45 4189 149
Sampoco city Kuando Kubango Angola -15.32 19.65 4189 149
Sampoco city Kuando Kubango Angola -17.50 21.17 3540 149
Samucanda city Kuando Kubango Angola -14.95 19.03 4189 149
Samucanga city Kuando Kubango Angola -14.83 18.61 4566 149
Samucoco city Kuando Kubango Angola -14.59 18.17 4209 149
Samucono city Kuando Kubango Angola -14.59 18.17 4209 149
Samuel city Kuando Kubango Angola -14.63 17.71 4606 149
Samussango city Kuando Kubango Angola -15.03 20.87 3533 179
Samussundo city Kuando Kubango Angola -14.74 18.71 4373 149
Sandala city Kuando Kubango Angola -14.58 17.92 5029 149
Sandi city Kuando Kubango Angola -17.05 18.05 4189 149
Sandála city Kuando Kubango Angola -17.12 18.83 3756 149
Sangambo city Kuando Kubango Angola -15.37 19.77 4189 149
Sangambu city Kuando Kubango Angola -15.37 19.77 4189 149
Sangombe city Kuando Kubango Angola -15.90 20.20 4189 149
Sangombe city Kuando Kubango Angola -15.37 19.77 4189 149
Sangombe city Kuando Kubango Angola -14.60 18.98 4189 149
Sanjamba city Kuando Kubango Angola -14.90 17.09 4616 149
Santa Crux city Kuando Kubango Angola -16.32 22.03 3349 161
Santa Cruz city Kuando Kubango Angola -16.32 22.03 3349 161
Santa Cruz do Cuando city Kuando Kubango Angola -16.32 22.03 3349 161
Sao Jose city Kuando Kubango Angola -14.64 17.66 4366 149
Saupite city Kuando Kubango Angola -13.90 17.72 5269 2277
Saupite city Kuando Kubango Angola -14.12 17.72 5029 149
Savate city Kuando Kubango Angola -16.83 17.95 4189 149
Savipanda city Kuando Kubango Angola -14.62 17.84 4580 149
Selua city Kuando Kubango Angola -17.43 19.97 3510 149
Senga city Kuando Kubango Angola -14.64 17.80 4586 149
Senje city Kuando Kubango Angola -14.62 16.90 4399 149
Senji city Kuando Kubango Angola -14.62 16.90 4399 149
Serpa Pinto city Kuando Kubango Angola -14.66 17.69 4373 149
Shimbane city Kuando Kubango Angola -14.03 18.27 5029 149
Shindembu city Kuando Kubango Angola -14.55 19.25 4288 149
Shipana city Kuando Kubango Angola -17.90 20.13 3375 149
Shipone city Kuando Kubango Angola -15.83 19.00 4189 149
Shipopa city Kuando Kubango Angola -14.32 18.85 4189 209
Shirundi city Kuando Kubango Angola -17.18 22.28 3349 149
Silima city Kuando Kubango Angola -17.03 19.70 4189 149
Sindejundeja city Kuando Kubango Angola -14.62 16.90 4399 149
Sinjanga city Kuando Kubango Angola -14.40 19.17 4261 209
Sipecopeco city Kuando Kubango Angola -17.12 22.00 3349 149
Sipekopeko city Kuando Kubango Angola -17.12 22.00 3349 149
Siwananda city Kuando Kubango Angola -16.57 22.07 3349 149
Su-su city Kuando Kubango Angola -14.57 18.37 5029 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.