Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Riabela city Kuando Kubango Angola -15.48 19.15 4189 149
Ribamba city Kuando Kubango Angola -15.10 19.17 4189 149
Ricaruca city Kuando Kubango Angola -14.17 18.68 4438 149
Ricaveca city Kuando Kubango Angola -14.17 18.68 4438 149
Rilondo city Kuando Kubango Angola -16.88 19.28 3622 149
Rilongue city Kuando Kubango Angola -15.65 17.40 4189 149
Rinoca city Kuando Kubango Angola -15.25 19.18 4189 149
Rioio city Kuando Kubango Angola -16.65 19.07 3599 149
Riombira city Kuando Kubango Angola -14.82 16.88 4347 149
Riquinha city Kuando Kubango Angola -15.90 19.00 4189 149
Riquixe city Kuando Kubango Angola -15.32 19.20 4189 149
Rissali city Kuando Kubango Angola -15.63 17.57 4209 149
Rito city Kuando Kubango Angola -16.62 19.05 3648 149
Rivambe city Kuando Kubango Angola -15.10 19.17 4189 149
Rivungo city Kuando Kubango Angola -16.33 22.03 3349 155
Runa city Kuando Kubango Angola -16.65 19.07 3599 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.