Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Quicalunda city Kuando Kubango Angola -14.88 17.21 4606 149
Quilamba city Kuando Kubango Angola -14.64 17.79 4481 149
Quindandi city Kuando Kubango Angola -14.42 16.68 5029 149
Quitiaba city Kuando Kubango Angola -15.08 20.20 4189 149
Quitote city Kuando Kubango Angola -14.08 16.98 5193 576

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.