Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Lambo city Kuando Kubango Angola -15.50 17.97 4189 149
Liaconga city Kuando Kubango Angola -14.94 17.12 5029 149
Liacongo city Kuando Kubango Angola -14.70 17.18 5029 149
Liaionga city Kuando Kubango Angola -14.23 16.83 5029 149
Liavela city Kuando Kubango Angola -15.48 19.15 4189 149
Libata city Kuando Kubango Angola -15.65 17.42 3654 149
Libebe city Kuando Kubango Angola -14.70 17.73 4517 149
Libibi city Kuando Kubango Angola -14.70 17.73 4517 149
Licaveca city Kuando Kubango Angola -14.17 18.68 4438 149
Licensa city Kuando Kubango Angola -17.48 23.25 3349 443
Licoma city Kuando Kubango Angola -17.25 22.58 3349 149
Liconda city Kuando Kubango Angola -17.63 21.90 3385 149
Liconsa city Kuando Kubango Angola -17.48 23.25 3349 443
Licua city Kuando Kubango Angola -17.43 19.97 3510 149
Liguesi city Kuando Kubango Angola -17.50 22.62 3349 149
Likoma city Kuando Kubango Angola -17.25 22.58 3349 149
Likonda city Kuando Kubango Angola -17.63 21.90 3385 149
Likwezi city Kuando Kubango Angola -17.50 22.62 3349 149
Liliengue city Kuando Kubango Angola -14.43 16.88 4612 149
Lilondo city Kuando Kubango Angola -16.88 19.28 3622 149
Lingando city Kuando Kubango Angola -15.78 19.50 4189 149
Linguanga city Kuando Kubango Angola -17.23 19.05 3638 149
Linongo city Kuando Kubango Angola -15.35 18.78 4189 149
Liquesi city Kuando Kubango Angola -17.50 22.62 3349 149
Liquissi city Kuando Kubango Angola -15.32 19.20 4189 149
Lissati city Kuando Kubango Angola -16.75 18.55 4189 149
Lissulo city Kuando Kubango Angola -14.84 19.97 4189 166
Litalola city Kuando Kubango Angola -14.75 19.82 3707 149
Litambo city Kuando Kubango Angola -14.83 17.28 5029 149
Litu city Kuando Kubango Angola -16.62 19.05 3648 149
Livongue city Kuando Kubango Angola -15.65 17.40 4189 149
Livro city Kuando Kubango Angola -14.73 18.22 5029 149
Longa city Kuando Kubango Angola -14.61 18.48 4498 149
Longa city Kuando Kubango Angola -15.68 18.67 3766 149
Longa city Kuando Kubango Angola -16.42 18.98 4189 149
Luango city Kuando Kubango Angola -15.68 19.53 4189 149
Luanjo city Kuando Kubango Angola -15.68 19.53 4189 149
Luansho city Kuando Kubango Angola -15.68 19.53 4189 149
Luassinga city Kuando Kubango Angola -15.70 18.67 3772 149
Lubandi city Kuando Kubango Angola -14.52 16.74 5114 149
Luceque city Kuando Kubango Angola -16.65 17.90 4189 149
Luengue city Kuando Kubango Angola -16.73 20.38 3540 149
Luhumba city Kuando Kubango Angola -14.43 16.88 4612 149
Luiana city Kuando Kubango Angola -17.38 23.00 3349 150
Lumbamba city Kuando Kubango Angola -16.57 22.07 3349 149
Lumeta city Kuando Kubango Angola -14.75 17.90 5029 149
Lumeta city Kuando Kubango Angola -14.68 17.73 4442 149
Lunguango city Kuando Kubango Angola -17.23 19.05 3638 149
Lunhonde city Kuando Kubango Angola -14.43 18.88 4189 151
Lunoca city Kuando Kubango Angola -15.25 19.18 4189 149
Lupassa city Kuando Kubango Angola -16.78 19.15 3602 149
Lupire city Kuando Kubango Angola -14.64 19.60 4189 149
Lupiri city Kuando Kubango Angola -14.64 19.60 4189 149
Lwasingwa city Kuando Kubango Angola -15.70 18.67 3772 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.