Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Jamba city Kuando Kubango Angola -17.50 22.67 3349 149
Jamba city Kuando Kubango Angola -15.57 18.67 4189 149
Jambe city Kuando Kubango Angola -14.32 16.82 5029 149
Jomba city Kuando Kubango Angola -17.70 21.80 3392 149
Jombo city Kuando Kubango Angola -14.43 19.22 4189 163
Junga city Kuando Kubango Angola -14.65 17.22 5029 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.