Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Inguza city Kuando Kubango Angola -16.70 22.35 3349 395
Inhangana city Kuando Kubango Angola -18.00 20.87 3349 190
Ituca city Kuando Kubango Angola -14.27 17.12 5029 359
Ivongue city Kuando Kubango Angola -15.65 17.40 4189 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.