Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ganga city Kuando Kubango Angola -15.77 19.22 4189 149
Gangula city Kuando Kubango Angola -17.25 18.33 3759 149
Gangula city Kuando Kubango Angola -16.72 18.55 3746 149
Garcia Neto city Kuando Kubango Angola -14.68 17.69 4389 149
Garogana city Kuando Kubango Angola -17.42 22.55 3349 149
Goma city Kuando Kubango Angola -17.17 18.15 3700 149
Gonga city Kuando Kubango Angola -15.77 19.22 4189 149
Gongola city Kuando Kubango Angola -13.95 18.12 4520 149
Guenjo city Kuando Kubango Angola -17.23 19.70 3654 149
Gunga city Kuando Kubango Angola -15.77 19.22 4189 149
Guvo city Kuando Kubango Angola -17.03 22.40 3349 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.