Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bairro Cavaco city Kuando Kubango Angola -14.66 17.70 4537 149
Bairro Novo city Kuando Kubango Angola -14.67 17.71 4478 149
Bairro Saidi Mingas city Kuando Kubango Angola -14.65 17.69 4379 149
Bairro Saude city Kuando Kubango Angola -14.66 17.68 4320 149
Bairro Victória city Kuando Kubango Angola -14.65 17.69 4494 149
Baishu Longa city Kuando Kubango Angola -15.68 18.67 3766 149
Baixo Longa city Kuando Kubango Angola -15.68 18.67 3766 149
Baizo Longa city Kuando Kubango Angola -15.68 18.67 3766 149
Bambamgandu city Kuando Kubango Angola -17.17 22.08 3349 149
Bambangando city Kuando Kubango Angola -17.17 22.08 3349 149
Bambe city Kuando Kubango Angola -16.23 19.75 4189 149
Bambi city Kuando Kubango Angola -16.80 19.17 3559 149
Bando city Kuando Kubango Angola -15.00 20.50 3631 198
Bazilio city Kuando Kubango Angola -17.13 22.68 3349 149
Bembe city Kuando Kubango Angola -16.23 19.75 4189 149
Bengo city Kuando Kubango Angola -17.82 19.32 3612 225
Biavela city Kuando Kubango Angola -14.72 19.78 4189 149
Bimbe city Kuando Kubango Angola -15.07 16.73 4235 111
Bimbe city Kuando Kubango Angola -15.20 17.68 4189 149
Bimoe city Kuando Kubango Angola -15.20 17.68 4189 149
Bitángua city Kuando Kubango Angola -15.47 17.58 3730 149
Bondo city Kuando Kubango Angola -17.03 18.55 3635 149
Bonje city Kuando Kubango Angola -15.63 18.78 4189 149
Bula city Kuando Kubango Angola -14.72 17.69 4278 149
Bulo city Kuando Kubango Angola -17.83 19.70 3562 170
Bunja city Kuando Kubango Angola -17.82 19.32 3612 225
Bunya city Kuando Kubango Angola -17.82 19.32 3612 225

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.