Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Agostinho Neto city Kuando Kubango Angola -14.66 17.64 4432 149
Ahica city Kuando Kubango Angola -17.10 18.20 3536 149
Ailunga city Kuando Kubango Angola -17.10 21.42 3435 149
Aimbir city Kuando Kubango Angola -17.55 18.53 3681 234
Albano André city Kuando Kubango Angola -14.66 17.78 4445 149
Alto Longa city Kuando Kubango Angola -14.61 18.48 4498 149
Amatui city Kuando Kubango Angola -16.70 21.32 3467 149
Ameliko city Kuando Kubango Angola -17.73 18.83 3720 161
Amentenha city Kuando Kubango Angola -17.67 19.17 3520 149
Amutenha city Kuando Kubango Angola -17.85 19.40 3490 240
Anchico city Kuando Kubango Angola -17.80 18.98 3671 190
Aringoma city Kuando Kubango Angola -16.47 18.20 3622 149
Ariomba city Kuando Kubango Angola -14.82 16.88 4347 149
Auchico city Kuando Kubango Angola -17.90 20.03 3392 212
Augusto Ngangula city Kuando Kubango Angola -14.66 17.77 4432 149
Aulico city Kuando Kubango Angola -17.80 18.98 3671 190

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.