Up

Alphabetical listing of Places in Kuando Kubango

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Каколо city Kuando Kubango Angola -16.52 17.82 3556 149
Куангар city Kuando Kubango Angola -17.60 18.62 3480 185
Куши city Kuando Kubango Angola -14.65 16.89 4366 149

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.