Up

Alphabetical listing of Places in Armenia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Och'kharabutsakani city Aragatsotn Armenia 40.29 43.66 4189 3693
Och'kharabutsakani city Aragatsotn Armenia 40.34 43.64 4219 3686
Ochakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Och’kharabutsakani city Aragatsotn Armenia 40.29 43.66 4189 3693
Och’kharabutsakani city Aragatsotn Armenia 40.34 43.64 4219 3686
Odzhakhkuli city Shirak Armenia 40.78 43.81 5029 64755
Odzun city Lorri Armenia 41.05 44.61 2887 677
Odzut city Kotayk' Armenia 40.41 44.55 5111 4470
Oganavan city Aragatsotn Armenia 40.34 44.39 4379 8877
Oghch'oghli city Shirak Armenia 40.83 43.73 5272 5142
Oghch’oghli city Shirak Armenia 40.83 43.73 5272 5142
Oghormak city Ararat Armenia 40.11 44.36 2739 98843
Oghyan city Vayots' Dzor Armenia 39.82 45.58 7890 1937
Ogrudzha city Geghark'unik' Armenia 40.28 45.78 7076 3617
Ogurbeklu city Ararat Armenia 39.98 44.52 2746 46487
Ohanavan city Aragatsotn Armenia 40.34 44.39 4379 8877
Okhchi city Syunik' Armenia 39.20 46.46 2509 26255
Okhchogli city Shirak Armenia 40.83 43.73 5272 5142
Okhtar city Syunik' Armenia 39.28 46.36 3569 4589
Oksuz city Armenia 41.12 43.68 7549 4439
Oksyuz city Armenia 41.12 43.68 7549 4439
Oktember city Armavir Armenia 40.13 44.01 2851 33578
Oktemberyan city Armavir Armenia 40.15 44.04 2880 32033
Ollag city Ararat Armenia 40.08 44.75 5869 3427
Onut city Tavush Armenia 40.98 45.25 2509 3932
Oparts city Lorri Armenia 40.96 44.49 4501 447
Opartsi city Lorri Armenia 40.96 44.49 4501 447
Opartsy city Lorri Armenia 40.96 44.49 4501 447
Orbatekh city Vayots' Dzor Armenia 39.89 45.34 6709 1937
Ordaklu city Geghark'unik' Armenia 40.52 44.93 6282 23015
Ordzhonikidze city Geghark'unik' Armenia 40.58 45.40 6709 11390
Orgov city Aragatsotn Armenia 40.35 44.25 5029 3874
Orgow city Aragatsotn Armenia 40.35 44.25 5029 3874
Orj city Vayots' Dzor Armenia 39.93 45.31 7549 2308
Orogis city Geghark'unik' Armenia 40.08 45.50 7670 3576
Orom city Armenia 40.66 43.89 5406 5662
Ororots'ak'ar city Vayots' Dzor Armenia 39.69 45.25 6709 1923
Ororots'ak'ari city Vayots' Dzor Armenia 39.69 45.24 5935 1923
Ororots’ak’ar city Vayots' Dzor Armenia 39.69 45.25 6709 1923
Ororots’ak’ari city Vayots' Dzor Armenia 39.69 45.24 5935 1923
Orotnavank' city Syunik' Armenia 39.49 46.16 6709 1937
Orotnavank’ city Syunik' Armenia 39.49 46.16 6709 1937
Orsk' city Syunik' Armenia 39.07 46.34 5971 1937
Orsk’ city Syunik' Armenia 39.07 46.34 5971 1937
Ort'achya city Aragatsotn Armenia 40.69 44.36 7769 3199
Ortachia city Aragatsotn Armenia 40.69 44.36 7769 3199
Ortakend city Vayots' Dzor Armenia 39.78 45.35 5029 8603
Ortakilisa city Armenia 40.85 43.84 5360 57078
Ort’achya city Aragatsotn Armenia 40.69 44.36 7769 3199
Osakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Oschakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Oshakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Osjakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Oskani city Geghark'unik' Armenia 40.06 45.40 9228 3576
Oskeshen city Geghark'unik' Armenia 40.04 45.81 9376 3276
Ostin city Vayots' Dzor Armenia 39.85 45.32 6007 1937
Oszakan city Aragatsotn Armenia 40.26 44.31 3366 34401
Ot'evan city Aragatsotn Armenia 40.36 44.06 5869 3874
Othevan city Aragatsotn Armenia 40.36 44.06 5869 3874
Ot’evan city Aragatsotn Armenia 40.36 44.06 5869 3874
Ovandara city Lorri Armenia 41.03 44.52 5370 447
Ovit city Shirak Armenia 40.77 44.00 5869 5206
Ovit city Aragatsotn Armenia 40.62 44.30 6709 9372
Ovnanadzor city Lorri Armenia 41.03 44.52 5370 447
Ovtamech city Armavir Armenia 40.18 44.26 2887 53054
Ovtashat city Ararat Armenia 40.10 44.34 2742 50795
Ovtashen city Shirak Armenia 40.67 43.89 5196 7766
Ovtashen city Ararat Armenia 40.03 44.45 2742 72577
Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Ferma city Geghark'unik' Armenia 39.98 45.25 8497 3291
Ovtsevodcheskaya Tovarnaya Ferma Tsakhkashen city Geghark'unik' Armenia 39.98 45.25 8497 3291
Ovuni city Shirak Armenia 40.87 43.80 5869 19018

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.