Up

Alphabetical listing of Places in Armenia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Քաղսի city Kotayk' Armenia 40.48 44.74 5931 37979
Քաղցրաշեն city Ararat Armenia 39.98 44.63 3349 5099
Քամալ city Kotayk' Armenia 40.22 44.77 6833 3427
Քանագեղ city Geghark'unik' Armenia 40.28 45.21 6286 2557
Քանաքեռավան city Yerevan Armenia 40.25 44.54 4189 238981
Քաշունի city Syunik' Armenia 39.35 46.28 6899 1937
Քաջարան city Syunik' Armenia 39.15 46.16 6145 1937
Քասախ city Yerevan Armenia 40.23 44.46 4189 388858
Քար city Vayots' Dzor Armenia 39.81 45.21 6053 1937
Քարաբերդ city Lorri Armenia 40.85 44.52 5324 102623
Քարագլուխ city Vayots' Dzor Armenia 39.90 45.27 5931 1948
Քարախաչ city Ararat Armenia 39.97 44.72 3704 4066
Քարակերտ city Armavir Armenia 40.24 43.82 3474 7538
Քարակուտ city Aragatsotn Armenia 40.28 44.02 4189 3874
Քարահունջ city Syunik' Armenia 39.47 46.36 4242 17952
Քարաձոր city Lorri Armenia 40.85 44.32 5029 16545
Քարանոց city Vayots' Dzor Armenia 39.72 45.46 5282 10748
Քարաշամբ city Kotayk' Armenia 40.40 44.58 5029 15860
Քարաշեն city Syunik' Armenia 39.54 46.41 5029 9185
Քարավազ city Vayots' Dzor Armenia 39.80 45.54 6131 1937
Քարավանատուն city Syunik' Armenia 39.47 46.22 6200 1937
Քարավանատուն city Aragatsotn Armenia 40.30 44.08 4189 3874
Քարատակ city Vayots' Dzor Armenia 39.69 45.44 4379 10748
Քարափի city Aragatsotn Armenia 40.31 44.11 4189 3926
Քարեր city Vayots' Dzor Armenia 39.74 45.55 5347 1937
Քարի շրջադարձ city Syunik' Armenia 39.10 46.45 4189 1951
Քարուտ city Syunik' Armenia 39.27 46.09 7949 1937
Քարուտ city Syunik' Armenia 39.64 45.80 6955 1925
Քարվանսարա city Armavir Armenia 40.21 43.81 3530 8385
Քարտուն city Vayots' Dzor Armenia 39.81 45.38 7057 3043
Քարքռա city Vayots' Dzor Armenia 39.65 45.44 5029 7405
Քարևան city Vayots' Dzor Armenia 39.89 45.40 6112 1937
Քլավեկ city Syunik' Armenia 39.42 46.17 6853 1937
Քրիստոնեության 1700-ամյակին city Yerevan Armenia 40.22 44.49 3704 380480
Քրոնք city Syunik' Armenia 39.42 46.24 4514 1937

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.